Biuro Konsultingowo - Handlowe

Biuro Konsultingowo – Handlowe
(w ramach konsultacji prawnych)

Amicum Tuum

Świadczymy usługi w wielu zakresach prawa na terenie woj. podlaskiego i kraju

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy

O BIURZE

Szanowni Państwo

Biuro Konsultingowo – Handlowe Amicum Tuum – realizuje swoje usługi na terenie Białegostoku, woj. podlaskiego, ale i także na terenie kraju. Jak sama nazwa wskazuje zajmujemy się prawnymi aspektami życia społecznego w szerokim jego zakresie oraz konsultingiem pomagającym realizować cele zarówno podmiotom prawnym jak i fizycznym mając na uwadze bezpieczeństwo każdego wdrażanego przedsięwzięcia jak i projektu. Podział biura na poszczególne komponenty wykonawcze pozwala na bardziej precyzyjne zanalizowanie problemu i realizację usługi z wykonaniem jej na jak najwyższym poziomie formalnym i merytorycznym.

Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna osób i podmiotów współpracujących z Biurem pozwala na dostosowanie obsługi do potrzeb Naszych Klientów, dbając o ich czas i finanse, a zwłaszcza zadowolenia z prowadzonych przez nas usług.

Zapoznajcie się Państwo z naszą ofertą i zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego, a zwłaszcza osobistego.

Z wyrazami szacunku

mgr Robert Zasłona

BIURO KONSULTINGOWE I FINANSOWE

Opiniowanie i ocena umów cywilno-prawnych wszystkich zwłaszcza w zakresie obrotu gospodarczego

Pomoc i opiniowanie przedsięwzięć finansowych, konsulting ubezpieczeń i współpraca z instytucjami finansowymi w zakresie: PPK, PPE, IKE, IKZE oraz innymi funduszami oszczędnościowo emerytalnymi.

pomoc i ocena podmiotom fizycznym i prawnym wynikającym z działania tzw. prawa policyjnego przy współpracy z agencjami ochrony i  detektywistycznymi

Kompleksowe sporządzanie planów ochrony obiektów według obowiązującego
stanu prawnego

Opiniowanie, ocena i pomoc w tworzeniu aktów prawnych instytucji samorządowych

Ocenę zagrożeń wskazanego obszaru mającą wpływ na działanie organizacji, firmy, instytucji, osób ze wskazaniem obszarów podlegających ochronie, ocenę zabezpieczenia pirotechnicznego nieruchomości i ruchomości

Działania wspierające podmioty fizyczne i prawne z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa państwa (m.in. antyterroryzmu) i planowania obronnego, kryzysowego, a także imprez masowych, negocjacji itp. oraz bezpieczeństwa wewnętrznego firmy, przedsiębiorstwa itp.

Niezależną ocenę organizacji ochrony imprez masowych, w tym również imprez sportowych wraz ze wskazaniem sposobów jej optymalizacji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa oraz finansowania

KANCELARIA ADWOKACKA

pełnomocnictwo w sprawach cywilnych, karnych,
gospodarczych

mediacje pomiędzy podmiotami prawa handlowego

prowadzenie spraw odszkodowawczych

współpraca z innymi kancelariami prawnymi, na
terenie Polski

inne czynności prawne

SZKOLENIA

szkolenia z zakresu stosowania i realizacji zadań przez podmioty prawne jak i fizyczne

prawa i bezpieczeństwa państwa, antyterroryzmu

Pobierz ulotkę

POBIERZ ULOTKĘ

obronności i zarządzania kryzysowego

Pobierz ulotkę

POBIERZ ULOTKĘ

imprez masowych

marketingu

POZOSTAŁE DZIAŁANIA BIURA

przygotowanie kompleksowe do konferencji, szkoleń (zwłaszcza w zakresie poświęconemu bezpieczeństwu państwa, zarządzaniu kryzysowemu, antyterroryzmowi i pokrewnej problematyce), a także ich prowadzeniu i moderowaniu

niezależną ocenę organizacji ochrony imprez masowych, w tym również imprez sportowych wraz ze wskazaniem sposobów jej optymalizacji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa oraz finansowania

ocena zagrożeń wskazanego obszaru mająca wpływ na działanie organizacji, firmy, instytucji, osób ze wskazaniem obszarów podlegających ochronie, ocenę zabezpieczenia pirotechnicznego nieruchomości i ruchomości

kompleksowe sprządzanie planów ochrony obiektów według obowiązującego stanu prawnego

współpraca z agencjami ochrony i detektywisrtycznymi w rozpoznaniu zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych podmiotów gospodarczych

FINANSE

Finanse…?…

… to zawsze drażliwa sprawa – z zasady oferujący usługę chce zarobić, a kupujący ją jak najmniej zapłacić – i to jest prawda stara jak świat, ale my stawiamy problem jasno i transparentnie. Naszą maksymą finansową jest zadowolenie klienta i uczciwość – nie ma niedomówień.

Zadowolenie finansowe klienta osiągamy poprzez analizę problemu, przedstawienie rozwiązania i dopiero wtedy oceniamy stronę finansową usługi wraz z klientem. Podział na poszczególne komponenty realizacyjne pozwala na bardziej szczegółową wycenę usługi i zobiektywizowanie ceny. Po wycenie razem z klientem omawiamy szczegóły i proporcje zapłaty.

Realizując nasze cele korzystamy ze stawek ogólnie obowiązujących wynikających z przepisów prawa m.in. z :

  1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie;
  2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym;

Natomiast gdy będziemy korzystać z pracowników uczelni, czyli profesjonalnych wykładowców nasze opłaty nie będą niskie, ale dostosujemy do je do profilu każdego klienta. Minimalnym rynkowym kosztem jest 150 zł netto za godzinę szkolenia. Nie mniej jednak dopiero po ocenie projektu szkolenia, ilości godzin szkoleniowych i przygotowawczych możemy dokonać generalnej oceny i wyceny przedsięwzięcia szkoleniowego. Projekty konsultingowe, często łączące coaching, szkolenie, doradztwo dla właścicieli, audyty, itp. oceniamy indywidualnie według wkładu pracy i wysiłku osób pojedynczych lub zespołów ludzi zaangażowanych w dane przedsięwzięcie.

Zadzwoń, opisz w mailu problem i przyjdź do nas – porozmawiamy, przeanalizujemy oraz ocenimy, a na pewno nie zostawimy Cię z problemem samego.

Z wyrazami szacunku

mgr Robert Zasłona

Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potentatem

Znać ustawy, to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie

PRZYDATNE LINKI

Konstytucja Rzeczypospolitej

www.konstytucjarp24.pl

Wojewoda Podlaski

www.bialystok.uw.gov.pl

Państwowa Straż Pożarna

www.straz.gov.pl

Komenda Główna Policji

www.policja.pl

ABW

www.abw.gov.pl

Straż Graniczna

www.strazgraniczna.pl

KONTAKT

Proszę o kontakt także w sprawach dotyczących działalności handlowej biura.

Kontakt

tel: 607 967 001

mail: kontakt@www.biuroprawnezaslona.com.pl

}

Godziny pracy

Jeżeli chcesz umówić spotkanie to zadzwoń do nas